Naše zaměření

Jsme zaměřeni zejména na výrobu technických, tvarových a rozměrově přesných výstřiků určených pro automobilový, zbrojní, elektrotechnický, strojírenský průmysl a zdravotnictví.

Kromě zakázek určených pro opakovanou sériovou výrobu spolupracujeme i při výrobě prototypových výstřiků.

Zpracováváme veškeré dostupné termoplasty a termoplastické elastomery další, včetně kompozitních materiálů, plněných krátkými i dlouhými skleněnými vlákny, uhlíkovými vlákny,minerálními plnivy i skleněnými mikrokuličkami, máme zkušenosti i se zpracováním méně využívaných plastů jako např. PEI, PPS, PEK, LCP, PFA, FEP.

Nabízíme rovněž vstřikování se zálisky, obstřiky, tamponprint a další druhy následných opracování a montáží.

Technologické vybavení

V současné době máme k dispozici 22 strojů s uzavírací silou od 20 do 900 t (Engel, Battenfeld). Většina strojů je vybavena lineárními roboty pro vyjímání a manipulaci s výstřiky.

Samozřejmostí jsou i další periférní zařízení pro technologii vstřikování, jako jsou temperační zařízení (Wittmann, Colortonic), sušárny a nasavače granulátů (Piovan), regulátory horkých vtoků či dávkovací zařízení.

Kontrola kvality

Prvořadou činností je dodržování systému kvality, který je v naší společnosti založen na plnění požadavků zákazníků.

  • Stoprocentní kontrola operátory na pracovišti
  • Nezávislá výrobní a výstupní kontrola

  • Měřící přípravky, běžná komunální měřidla
  • Měření barvy spektrofotometrem BAK Gardner 45/0
  • Světelná komora X-Rite Pantone 3
  • Kontrola rozměrů na 3D scanneru

Naše výrobky